PRAVIDELNÝM SERVISEM LZE DOCÍLIT 

  • Zvýšení bezpečnosti provozu 
  • Optimalizace účinnosti spalování 
  • Prodloužení životnosti 
  • Minimalizace rizika poruch 

KOTEL BEZ PRAVIDELNÉHO SERVISU

  • Snížení účinnosti a zvýšení nákladů na provoz
  • Za určitých podmínek může být i životu nebezpečný
  • Zkrácení doby životnosti
  • Původně drobná neodstraněná závada může vést k fatální poruše